Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section , Page 134

Judgement Details


Date
25/03/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CARMELO SEYCHELL vs GIOVANNI DEPASQUALE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - HLAS TA' KERA FIL-KORS TAL-KAWZA - LOKAZZJONI - RILOKAZZJONI - RINUNZJA
Summary
Il-lokatur li jaghmel talba quddiem il-Board tal-Kera biex jiehu lura taht idejh fond mikri lil haddiehor ma jippregudikax l-azzjoni tieghu, minnu esperita b'dak ir-rikors, u ma jigix li rrinunzja ghal dik l-azzjoni, jekk huwa, wara li jkun ipprezenta dak ir-rikors, u fil-kors tal-kawza, jircievi kera ghal perijodu kopert mit-terminu tar-rilokazzjoni korrenti. Ikun hemm dan il-pregudizzju fil-kazli l-lokatur jircievi kera ghal perijodu li joltrepassa dak il-perijodu, jigifieri ghal terminu ta'rilokazzjoni li l-lokatur ried jimpedixxi meta pprezenta dak ir-rikors quddiem il-Board. Ghax biexikun hemm rinunzja tacita jehtieg li l-fatt ikun inkonciljabili mal-konservazzjoni tad-dritt; u l-fatt ta' min jircievi kera ghal perijodu ta' rilokazzjoni korrenti mhux inkonciljabili mal-konservazzjoni tat-talba ghar-ripreza ta' pussess tal-fond u biex tigi mpeduta r-rilokazzjoni ulterjuri ta' l-istess fond. U biex wiehed jara jekk il-kera ricevut kienx joltrepassa l-limiti tar-rilokazzjoni, ghandu jhares lejn id-data vera li fiha tispicca r-rilokazzjoni, u mhux lejn id-data li talvolta gietzbaljatament indikata fir-rikors.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info