Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section 1, Page 270

Judgement Details


Date
27/06/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ROSARIA PORTELLI vs ALFRED VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 2 TA` L-ORDINANZA XVI TAL-1944 - BOARD TAL-KERA - DESTINAZZJONI TAL-FOND - KWISTJONI TA' DRITT - LOKAZZJONI - UZU DUPLICI TAL-FOND
Summary
Ic-cirkustanza illi, ghall-finijiet tl-fissazzjoni tal-ker xieraq, il-fond kien gie kunsidrat bhala"dwelling house", tikkostitwixxi prezunzjoni "prima facie" li l-fond huwa uzat bhal dar ta` l-abitazzjoni; imma ma teskludix li mill-fond qieghed isir uzu duplici cjoe` bhala dar ta` l-abitazzjoni u bhala fond kummercjali. U hija l-ligi stess li tghid illi, meta fond ikun mikri principalment bhala"dwelling house', il-kera jigi fissat skond id-disposizzjonijiet ta` l-Ordinanza XVI ta` l-1944, u,ghall-kuntrarju, meta l-fond ikun mikri principalment bhala hanut, ikunu applikabbli d-dispozizzjonijiet ta` l-Ordinanza XXI ta` l-1931. Ghaldaqstant il-lokatur, li jkun irid jiehu taht idejh fond lijkun qieghed isir dak l-uzu duplici minnu, ma jistax jinvoka favur kien gie kunsidrat bhala dar ta`l-abitazzjoni. Decizjoni tal-Board tal-kera li tiddecidi l-kwistjoni hawn imsemmija tiddecidi puntta` dritt, u ghalhekk hija appellabbli. U meta fuq punt ta` dritt tigi konfermata d-decizjoni tal-Board, ma jkunux hemm lok li jigu ezaminati kwistjonijiet ta` fatt rizoluti bl-istess sentenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info