Reference: Volume 39B (1955), Part No. 1, Section , Page 203

Judgement Details


Date
27/05/1955
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MARIA TERESA ORLAND vs ALESSANDRO MALLIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - BOARD TAL-KERA - KERA - KOMPENSAZZJONI - LOKAZZJONI - MOROZITA' FIL-HLAS TAL-KERA
Summary
Il-kerrej li jippretendi li ghandu kreditu l-lokatur tieghu, li dan jikkontestalu, u li ghall-hlas tieghu huwa jaghmel kawza kontra l-lokatur, ma jistax jieqaf mill-hlas tal-kera minhabba din il-pretensjoni, billi jinvoka l-kompensazzjoni bejn il-kera minnu dovut u l-kreditu minnu pretiz u dedott fil-kawza kontra l-lokatur. Anki kieku l-pretensjoni tal-kerrej kellha tigi eventwalment akkolta mit-tribunal, hu dover tal-kerrej li jhallas regolarment il-kera sakemm tinghata decizjoni fuq il-kreditu tieghu. Diversament, hu jkun moruz fil-hlas tal-kera, u jinkorri s-sanzjonijiet tal-Ligi tal-Kera. Meta fuq appell fuq punt ta' dritt hija konfermata d-decizjoni tal-Board tal-Kera, ma hemmx lok lijigu ezaminati kwistjonijiet ta' fatt rizoluti bl-stess sentenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info