Reference: Volume 37A (1953), Part No. 1, Section , Page 138

Judgement Details


Date
27/04/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM, CAMILLERI LUIGI A.
Parties
AVV. DR. EDOARDO VASSALLO NE. vs EDWARD LEWIS GALEA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - DEPOZITU - DEZERZJONI - NULLITA' - RIAPPUNTAMENT - RIFUZJONI TA' L-SPEJJEZ
Summary
Ir-riappuntament ta' kawza dezerta fil-Qorti ta' l-Appell minhabba nuqqas ta' dehra ta' l-appellantjew tad-difensur tieghu tippresupponi bhala kondizzjoni "sine qua non" il-hlas ta' l-ispejjez li jkunu saru minhabba dan in-nuqqas ta' dehra taghhom. U ma hux bizzejjed illi jithallas id-dritt tar-Registru, imma jehtieg illi jkunu thallsu anki d-drittijiet tad-difensuri. Jekk imbaghad id-difnsuri ta' l-appellat ikunu ppretendew dritt superjuri ghal dak li kien jisthoqqilhom, l-appellat ghandur-rimedju li jiddepozita l-ammont gust minnu dovut. Jekk il-Qorti tirriappunta l-kawza minghajr majkun sar il-hlas ta' dawn l-ispejjez, dak ir-riappuntament huwa null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info