Reference: Volume 37A (1953), Part No. 1, Section , Page 156

Judgement Details


Date
01/05/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM, CAMILLERI LUIGI A.
Parties
ANGELO GRECH vs GIUSEPPE GAUCI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALTERAZZJONIJIET FIL-FOND - ART. 1653 (1) TAL-KODICI CIVILI - LOKAZZJONI
Summary
Ghalkemm skond il-ligi l-kerrej matul il-kirja ma jistax jaghmel ebda tibdil fil-haga mikrija minghajr il-kunsens ta' sid il-kera, id-dispozizzjoni rilevanti tal-ligi giet mill-Qrati Taghna nterpretata fis-sens li l-kerrej jista' jaghmel alterazzjonijiet purke' jkunu parzjali u mhux ta' importanzakbira, ma jbiddlux id-destinazzjoni tal-fond, ma jippregudikawx id-drittijiet tal-proprjetarju, u sempliciment in kwantu ghas-solidita' tal-bini, u meta dawn l-alterazzjonijiet ikunu necessarji jew utili ghat-tgawdija tal-fond, u dan ikun jista' jigi riipristinat kif kien qabel meta tispicca l-lokazzjoni. Fil-kaz prezenti, b'applikazzjoni ta' din l-interpretazzjoni tal-ligi, gie ritenut li l-ftuhta' bieb f'hajt divizorju biex fond mikri ghand l-istess inkwilin u ta' proprjeta' ta' l-istess sid, ma kienx haga li l-inkwilin ma sewtax jaghmel, u konsegwentement giet rigettata t-talba tas-sid ghall-izgumbrament tal-kerrej minhabba li dan ma uzax ilpost bhala missier tajjeb tal-familja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info