Reference: Volume 37A (1953), Part No. 1, Section 1, Page 176

Judgement Details


Date
15/05/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
EMMANUELE MICALLEF vs VINCENT SCERRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMODATION" - ART. 10 (B) TAL-KAP. 109 U ORDINANZA XXI TA' 1942 - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI
Summary
Id-dispozizzjoni ta' l-art. 10 (b) tal-Kap. 109, kif giet emendat bl-Ordinanza XXI ta' l-1942, ghandha tigi nterpretata, biex tigi evitata kull apparenti kontradizzjoni, fis-sens illi (a) meta ghall-inkwilin ikun hemm "available alternative accomodation" li ragjonevolment tkun tghodd ghalih u ghall-familja tieghu, mehudin in konsiderazzjoni l-mezzi tieghu, kif ukoll l-"extent", character and proximity to place of work "if any)", ta' dak l-"accomodation", il-Board tal-Kera ghandu jaghti permess lil-lokatur li jiehu pussess tal-fond minghajr ma jindahal jekk b'daqshekk l-inkwilin ikunx sejjer ikollu xi "hardship2; u (b) li l-fatt li ghall-inkwilin ma jkunx hemm "alternative accomodation" mhuxta' ostakolu ghall-kerrej li jiehu lura l-pussess tal-fond tieghu; izda f'dan il-kaz il-Board, qabelma jaghti d-decizjoni tieghu, ghandu jqis il-"hardship" rispettiv tal-partijiet u jipprova jevita l-akbar "hardship"; u biex jaghmel hekk, il-Board ghandu jqis ic-cirkostanzi kollha tal-kaz, komprizadik ta' "any alternative accomodation available for the landlord or the tenant"; izda dik l-"alternative accomodation" ghall-inkwilin ma tkunx ta' dik ix-xorta kontemplata fuq' ghaliex, jekk tkun hekk, il-Board ma ghandux jaghmel hag'ohra hlief li jaghti lil-lokatur il-permess ghar-ripreza tal-pussess tal-fond, minghajr ma jidhol f'argumenti ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info