Reference: Volume 37A (1953), Part No. 1, Section , Page 130

Judgement Details


Date
13/04/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
GIOVANNI DEBONO vs CARMELO DEBONO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - ART. 3 (2) U (3) U ART. 6 TAL-KODICI CIVILI - DAR KONJUGALI - DIZOKKUPAZZJONI - GENN - INGURJI GRAVI - MARA - SEPERAZZJONI PERSONALI
Summary
Huwa dmir tar-ragel li jilqa' lil martu f'daru; jigifiri fid-dar konjugali, u mhux f'dar fejn hu maghandu ebda jedd. Il-jedd tal-mara li tabbanduna d-dar ta' zewgha u tfittex ir-ragel biex imantnihama jintilifx billi hija, tajjeb jew hazin, tabbanduna jew tahrab mid-dar konjugali. Ir-ragel huwaobbligat imantni lil martu skond il-mezzi u l-kondizzjoni tieghu; u d-dritt tal-mara ghall-alimentikontra zewgha mhux dritt "pietatis causa", u mhux limitat ghall-bzonnijiet urgenti tal-mara. Lanqasma jista' r-ragel jehles minn dan l-obligu tieghu ghar-raguni li huwa jkun dizokkupat. Dan id-dritt il-mara tista' tezercitah minghjr ma jkollha bzonn tirrikorri ghar-rimedju tas-separazzjoni personali. Il-fatt li r-ragel jipprova jghaddi l-martu b'mignuna mal-barranin jikkostitwixxi ingurija gravi, li tiggustifika lill-mara li tistmerr li tkompli tikkoabita ma zewgha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info