Reference: Volume 37A (1953), Part No. 1, Section , Page 123

Judgement Details


Date
16/03/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
NEG JOHN COLEIRO NE. vs ONOR. DR. GIORGIO BORG OLIVIER ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL LILL-MAESTA' TAGHHA R-REGINA FIL-KUNSILL TAGHHA PRIVAT - SENTENZA - SEZZJONI 2 (A) (B) TA' L-ORDER-IN-COUNCIL TAT-22 TA' NOVEMBRU 1909
Summary
Biex jinghata permess ghall-appell bi dritt lill-Maesta' Taghha r-Regina fil-Kunsill Privat, hemm bzonn li s-sentenza li kontra taghha jintalab biex isir appell tkun definitiva u finali; ghaldaqstantminn sentenza li ma tiddecidix il-meritu, ma jistax jinghata appell bi dritt. Imma meta t-talba ghal dan l-appell hija bazata fuq il-motiv li s-sentenza, finali jew interlokutorja, hija wahda li, fil-fehma tal-Qorti, tixraq li tigi mressqa ghad-decizjoni tal-Maesta' Taghha r-Regina il-Kunsill, minhabba l-importanza kbira taghha, generali jew publika; jew xort'ohra, il-Qorti tista' taghti permessghal dan l-appell avvolja s-sentenza ma tkunx finali u definittiva.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info