Referenza: Volum 37A (1953), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 35

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/02/1953
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
NEG. JOHN COLEIRO NE. vs ONOR. DR. GIORGIO BORG OLIVIER NE. ET. (*)
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 22 U 39 TAL-MALTA CONSTITUTION LETTERS PATENT TA' L-1947 - ATT XIV TA' L-1950 - DEKADENZA - GUDIKAT - IMPUNJAZZJONI TA' LIGI - NULLITA' - TERMINU
Fil-Qosor
Skond l-art. 39 tal-Malta Constitution Letters Patent ta' l-1947, ma tistax tigi attakkata bhala nulla ligi maghmula taht is-sezzjoni 21 ta' dawk il-Letters Patent, jekk tkun ghaddiet sena mill-jum lifih dik il-ligi tkun dahlet in vigore. Dak it-terminu ta' sena huwa mpost mill-Letters Patent, u ghalhekk huwa ligi; u ma jistax jigi mibdul jew newtralizzat mill-Qorti. B'mod li kull terminu li taghti l-Qorti lil min irid jimpunja l-ligi biex jiddeduci l-azzjoni appozita ghandu jiftiehem dejjemmoghti fil-limiti taz-zmien stabbilit mill-ligi. Ghax dan huwa terminu ta' dekadenza, u mhux terminu gudizzjarju prorogabili ghal kawza gusta. Ma jstax, f'kawza, jigi nvokat bhala ostativ ghat-talbagudikat li ga' kien hemm bejn il-partijiet f'kawza ohra precedenti, jekk il-pont sollevat fit-tienikawza ma hux kopert mis-sentenza precedenti, u lanqas kien hemm lok li jigi sollevat fil-kawza ta'qabel. Jekk fil-gudizzju ta' qabel kienet giet sollevata l-kwistjoni tal-validita' jew le, ta' ligi, u l-Qorti kien dehrilha illi kien xieraq li l-kwistjoni tigi disussa fuq azzjoni "ad hoc", u tkuntat zmien ghad-deduzzjoni ta' dik l-azzjoni meta t-terminu ta' sena ghall-impunjazzjoni tal-validita' ta' dik il-ligi kien ghadu miexi, u dik l-azzjoni tigi proposta fit-terminu hekk moghti mill-Qorti, ma hemmx dekadenza mid-dritt li wiehed jimpunja dik il-ligi billi l-azzjoni, ghalkemm ezercitata meta t-terminu moghti mill-Qorti kien ghadu miexi, tkun giet proposta wara li tkun ghaddiet is-sena preskritta mill-ligi biex wiehed jista' jaghmel dik l-impunjativa.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni