Reference: Volume 37A (1953), Part No. 1, Section 1, Page 28

Judgement Details


Date
26/01/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
NUTAR DR. ROSARIO FRENDO RANDON ET. vs AGATA BARBARA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"OFFICE OF EMOLUMENT" - AGENT TAL-LOTTERIJA NAZZJONALI - ART. 5 TA' L-ATT XXVI TA' L-1948 - ART. 7 (1) (F) TAL-MALTA CONSTITUTION LETTERS PATENT TA' L-1947 - ASSEMBLEA LEGISLATIVA - ATT XXXI TA' L-1948 - DEKADENZA - DIRETTUR TAL-LOTTU PUBLIKU - ELEZZJONIJIET - KOLLETTUR TAT-TAXXI
Summary
Ebda persuna ma tista' tigi eletta bhala membru ta' l-Assemblea Legislativa, jew, wara li tkun giethekk eletta, tkompli toqghod u tivvota fl-Assemblea Legislativa, jekk ikollha xi ufficcju ta' qlieghtaht il-Gvern ta' Malta. Skond l-Att dwar il-Lotterija Nazzjonali, il-Kollettur tat-Taxxi ghandu dritt jinnomina agenti ghal kull lotterija. Fost il-Poteri tal-Kollettur tat-Taxxi li gew trasferitilid-Direttur tal-Lottu Publiku bl-emenda li saret in segwitu lill-Att dwar il-Lotterija Nazzjonali,ma hix kompriza l-fakolta' li jinnomina agenti ghal-Lotterija; u ghalhekk, in-nomina ta' agent tal-Lotterija Nazzjonali maghmulin mid-Direttur tal-Lottu Publiku ma hix maghmula validament. L-espressjoni "office of emolument under the Crown" li tirrikorri fl-iskwalifika parlamentari fuq imsemmija, ma tolqotx l-impjegi li jkunu ta' natura okkazjonali, izda lil dawk il-persuni li jokkupaw karika publika; u l-kelma "emolument" tfisser ir-rimunerazzjoni inerenti ma' l-okkupazzjoni ta' karika publikapartikulari. Ghaldaqstant, in-nomina ta' agent tal-Lotterija Nazzjonali ma taqax taht l-iskwalifika parlamentari fuq imsemmija, anki jekk dik in-nomina hija maghmula validament, u l-"emolument" fihakontemplat ma japplikax ghall-qliegh kazwali u problematiku li jista' jsir mill-bejgh sporadiku ta'biljetti tal-Lotterija Nazzjonali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info