Reference: Volume 37A (1953), Part No. 1, Section 1, Page 94

Judgement Details


Date
13/03/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CALCEDONIO CIANTAR vs CARMELO MALLIA NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"COST OF WORKS PAYMENT" - "DETERMINATION" - "WAR DAMAGE COMMISSION" - ART. 20 TA` L-ORDINANZA III TA` L-1943 - HSARA TAL-GWERRA
Summary
In linea ta` massima, meta "determiantio" tal-War Damage Comission tigi notifikata ill-"claimant" bikliem li ma humiex espressament prelimianri jew provvizorji, allura dik id-"determination" tkun finali u konklusiva, u ma tistax tigi mregga lura jew alterata, ammenokke` pero`, "inter alia", ma jkunx hemm fil-ligi l-jedd li tigi hekk ritirata jew alterata. Dan ifisser li fil-kaz fejn il-ligi tippermetti lill-Kummissjoni li tbiddel id-"determination" taghha, il-Kummissjoni tista` taghmel dak it-tibdil; u l-ligi ma taghmel ebda limitazzjoni ghal dik il-fakolta` tal-Kummissjoni li tbiddel id-"determination" taghha. Fost il-kazi li fihom topera din l-ecezzjoni gahl din ir-reogal, hemm dak fejnil-Kummissjoni, wara li tkun ghamlet "determiantion" fis-sens li taghti "Cost of Works Payment", issib li fic-cirkostanzi ghandha tibdel id-decizjoni taghha fis-sens li tbiddel il-"Cost of Works Payment" f'"Value Payment"; u fl-ezercizzju tad-diskrezzjoni taghha biex tassal ghal dan it-tibdil, hijainsindikabili mill-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info