Reference: Volume 37A (1953), Part No. 1, Section 1, Page 66

Judgement Details


Date
13/02/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
PAOLO AQUILINA vs ACHILLE SPITERI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ADDENTELLAMENT - APPOGG - ART. 496 (II) U 450 (2) TAL-KODICI CIVILI - HAJT DIVIZORJU - PILASTRU - PJAN REGOLATUR - PROSPETT - TRIQ
Summary
Il-linja li l-Gvern jaghti skond il-pjan regolatur tiddelimita s afejn il-privat jista`jasal meta jigi biex itella` xi bini, izda ma tikkoncedi ebbda dritt lill-istess privat fuq il-proprjeta` tal-gartieghu. Il-ligi taghna tippermetti l-appogg u l-addentellament. F'sens legali mhux possibli tikkoncepixxi l-appogg hlief ma` hitan tal-genb u ta` wara, u qatt ma` hajt al-faccata, li ma jistax ikun divizorju ta` bejn zewg proprjetajiet; u meta si tratta ta` appogg ta` opra gdida ma` hajt komuni,min ipoggi ghandu dejjem jistabilixxi illi x-xoghol gdid ma jkunx ta` hsara lill-jeddijiet ta` haddiehor. Kwantu ghall-addentellament, il-ligi tippermetti l-addentallament ta` hitan, u ghalhekk danil-jedd mhux rikonoxxut meta l-opra li tigi addentellata hija pilastru; ghax pilastru mhux hajt. Barra minn dan, it-toroq publici huma suggetti gahd-dritt ta` prospett u ta` l-access tal-bini mibni ma` tulhom; u dak id-dritt ma jistax jigi uzurpat mill-privat. Ghaldaqstant ma hux lecitu li wihed jibni pilastru mal-faccata ta` proprjeta` ta` haddiehor, avvolja l-bini ta` dak il-pilastru jkun sarfi triq publika u fil-biniteighu tkun giet osservata l-linja moghtija mill-Gvern.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info