Reference: Volume 37A (1953), Part No. 1, Section 1, Page 22

Judgement Details


Date
26/01/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ONOREVOLI PROF. ROBERT V. GALEA, O.B.E., A. & C. E., LL.D. (HONORIS CAUSA, BRISTOL), D.SC., M.L.A. vs ONOREVOLI MABEL E. STRICKLAND, O.B.E., M.L.A.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALT MAL-GVERN MALTI - ART. 7 (1) (E) U ART. 8 (1) (F) TAL-MALTA CONSTITUTION LETTERS PATENT, 1947 - ASSEMBLEA LEGISLATIVA - DEKADENZA - ELEZZJONIJIET - GURISDIZZJONI
Summary
Ebda persuna ma tista' tigi eletta bhala Membru ta' l-Assemblea Legislativa, jew, wara li tkun giethekk eletta, tiehu parti jew tivvota f'dik l-Assemblea, jekk tkun tifforma parti minn ditta, jew tkun direttur jew manager ta' kumpannija, li jkollha xi kuntratt mal-Gvern Malti akkont tas-Servizz Publiku. U l-post ta' Membru ta' l-Assemblea Legislativa jsir vakanti jekk dak il-membru jsir jifformaparti ta' ditta, jew isir direttur jew manager ta' kumpannija li jkollha kuntratt simili, wara li dak il-membru jkun gie elett. L-ewwel raguni tirriferixxi ghal skwalifika precedenti ghall-elezzjoniu ghall-effetti taghha; mentri t-tieni raguni tirriferexxi ghal skwalifikazzjoni sopraggunta u ghall-effetti taghha. Ghall-finijiet tad-dekadenza kontemplata fit-tieni ipotesi, ma hemmx bzonn li l-membru li l-post tieghu jkun qieghed jigi kontestat ikollu x-xjenza li d-ditta li taghha jkun parti,jew il-kumpannija li taghha jkun direttur jew manager, ghandha sehem f'appalt mal-Gvern Malti; u lanqas ma hija rilevanti l-entita' ta' l-appalt li dik id-ditta jew kumpannija jkollha mal-Gvern. Imma, wara li l-Qorti tkun sabet u zammet li l-membru ma ghandux dritt joqghod fl-Assemblea Legislativa,jew il-post tieghu huwa vakanti minhabba d-dekadenza tieghu minn dak id-dritt, il-Qorti ma ghandhiex gurisdizzjoni biex tikkundannah li jiddezisti milli joqghod u jivvota fis-seduti ta' l-Assemblea Legislativa.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info