Referenza: Volum 37A (1953), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 59

Dettalji tas-Sentenza


Data
13/02/1953
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
PATRI MARTINIANO CUTAJAR NE vs AVUKAT DR DUNSTAN GEORGE BELLANTI NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"PRIVILEGIUM FORI" - ART. 742 (C), 768, 771 U 746 (H) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DEVOLUZZJONI TAL-FOND - ENFITEWSI - ESEKUZZJONI TA' KUNTRATT - HLAS TA` CENS - WIRT BATTAL
Fil-Qosor
kull persuna ghandha d-dritt li tigi nharrka quddiem il-Arati tal-Gzira fejnhija tinsab toqghod; pero` hemm kazi li fihom dan il-privilegg ma jistax jigi mitlub u milqugh, fosthom dak meta l-kawza tkun dwar obligazzjoni li skon il-ftehim ghandha tigi ezegwita fi Gzira partikolari. Jekk il-kawza hija proposta kontra wirt battal, il-Qorti kompetenti hija dik tal-Gzira fejn il-mejjet kien kien joqghod l-ahar, jekk dan il-lok ikun maghruf. Imma din ir-regola ssehh biss meta l-privilegg tal-"foro"ma jkunx spicca minhabba xi wahda mir-ragunijiet kontempalti mill-ligi ghac-cessazzjoni ta` dak il-privilegg. Gahldaqstnt, jekk il-ftehim juri illil-obbligazzjoni kellha tigi ezegwita fil-Gzira ta` Ghawdex, il-kawza ghandha ssir fil-Qorti ta` Ghawdex, avvolja l-kawza tkun ghandha ssir fil-Qorti ta`Ghawdex, avvolja l-kawza ghandha ssir fil-Qorti ta` Gahwdex, avvolja l-kawza tkun kontra wirt battal ta`persuna li kienet toqghod u mietet fil-Gzira ta` Malta. B'applikazzjoni ta` dawn l-principji,jekk ic-cens ta` fond enfitewtiku ghandu, skon ilftehim, jithallas fil-Gzira ta` Ghawdex, l-azzjoi d-dbitur ta` dak ic-cens kien joqghod u miet fil-Gzira ta` Malta. Jekk il-privilegg tall"foro" jkun spicca, skond il-ftehim, jispicca ukoll ghall-werrieta ta` min ikun ha parti fil-ftehim. Meta partisostanzjali minn kuntratt ghandha tigi ezegwita f'post determinat, kull parti ohra ta` dak il-kuntratt ghandha tigi ezegwita f'post determinat, kull parti ohra ta` dak il-kuntraa ghandha igi ezegwitahemm ukoll; u ghaldaqstant, jekk fil-kawza fejn tintlab il-kundanna ghall-hlas tac-cens, tintalab ukoll id-devoluzzjoni tal-fond enfitewtiku u r-rizoluzzjoni ta` l-enfitewsi, il-Qorti kompetenti biextiehu konjizzjoni ta` din l-ahhar imsemmija talba hija l-istess Qorti li tiehu konjizzjoni tat-talbadwar il-hlas tac-cens
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni