Reference: Volume 37A (1953), Part No. 1, Section 1, Page 53

Judgement Details


Date
13/02/1953
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
MARIA CASSAR ET vs CARMELA CAMILLERI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL LILL-KUNSILL PRIVAT TAL-MAESTA` TAR-RE - ART. 2 U 5 TA` L-ORDER IN COUNCIL TAT-22 TA` NOVEMBRU 1909, U ORDER IN COUNCIL TAL-25 TA` NOVEMBRU 1942 - SOSPENSJONI TA` L-EZEKUZZJONI TAS-SENTENZA - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Presuppost indispensabili sabiex il-Qorti tkun tista` tezercita d-diskrezzjoni taghha, meta takkordal-permess ta` l-appell lill-Kunsill Privat tal-Measta` tar-Re, li takkorda anki s-sospensjoni t` l-ezekuzzjoni tas-sentenza li minnha jkun irid isir l-appell, huwa ili s-sentenza appellata tkun ikkundannat lill-appellanti ghall-hlas ta` xi flus jew ghall-ezekuzzjoni ta` xi obligu. Jekk is-sentenzatkun ghanmlet biess xi dikjarazzjoni, mingharj ma tkun ikkundannat ghall-hlas ta` flus jew ghall-esekuzzjoni ta` obligu, mhux il-kaz lil-Qorti tista` tuza d-diskrezzjoni taghha fuq imsemmija. Lanqasjista` jinghad, biex jigi superat dan l-ostakolu, illi s-sentenza ikkundannat lill-appellanti ghall-hals ta` l-ispejjez; ghaliex l-Order in Council li jikkontempla dan l-appell jirriferixxi ghal kundannna fil-meritu, ghal "matter in dispute", u mhux ghall-ispejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info