Reference: Volume 39E (1955), Part No. 4, Section , Page 1095

Judgement Details


Date
22/10/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A.
Parties
IL-PULIZIJA vs MICHEL'ANGELO GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 223 U 352(Q) TAL-KODICI KRIMINALI - INGURJA - OFFIZA GHALL-MORALI U L-PUDUR PUBLIKU - POST PUBLIKU
Summary
L-att ta' min ikun f'post publiku bil-qalziet miftuh u bil-parti genitali tieghu barra huwa tali lijoffendi l-pudur u l-morali, u jikkostitwixxi r-reat ta' offiza ghall-pudur jew ghall-morali publikakontemplati fl-art. 223 tal-Kodici Kriminali, u mhux ingurja rizultanti minn semplici att indecenti, kif lanqas il-kontravvenzjoni ta' min jesponi ruhu gharwien jew liebes mhux xieraq prevista fl-art. 352 (q) ta' l-istess Kodici. Biex il-post jigi ritenut publiku, il-ligi ma tirrikjedix li jkun publiku, izda hu bizzejjed li jkun espost ghall-pubbliku; u ghalhekk mhux necessarju li jkun hemm il-publicita' tal-post, imma hu bizzejjed li l-publiku seta' jara l-att dizonest.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info