Reference: Volume 39E (1955), Part No. 4, Section , Page 1058

Judgement Details


Date
18/06/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs THOMAS CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"PRIVATE" - ASSIKURAZZJONI - KAROZZA - LICENZA TAS-SEWQAN - POLZA TAS-SIGURTA' - SOSPENSJONI
Summary
L-uzu ghall-kiri ta' karrozza licenzjata bhala "private" jikkostitwixxi kontravvenzjoni ghall-ligi.Imma dan ma jfisserx tabilfors li b'dan l-uzu ntilfet il-"cover" tal-karrozza. Hekk il-karrozza kienet "comprehensively insured" meta gara l-fatt inkriminat, u s-sigurta' tal-karrozza kienet bil-klawsola "hire drive", u dippju' kienet assikurata bhala "commercial", u l-imputat ikun ghamel kirja b'inkariku tas-sid tal-karrozza, li hu l-"insured", u li mieghu l-imputat kien impjegat, il-karrozza,li hu l-"insured", u li mieghu l-imputat kien impjegat, il-karrozza kienet kopera. Ir-reat tal-uzughall-kiri ta' karrozza licenzjata bhala "private", bla dubju, kien hemm; imma ladarba l-karrozza kienet assikurata bhala "commercial", u kienet misjuqa minn bniedem li kellu licenza tas-sewqan ta' car, u giet uzata ghall-"business" tas-sid, u min, saqha kien impjegat mas-sid, allura kien hemm il"cover" tas-sigurta'. In kwantu ghas-sospensjoni tal-licenza tas-sewqan, kieku fic-citazzjoni kien hemm talba generali ghal din is-sospensjoni, il-Qorti kienet tkun tista' taghti terminu ta' sospensjonitaht il-Ligi li tirregola t-Traffiku bhala konsegwenza tar-reat kommess bl-uzu tal-karrozza inkriminat: imma meta t-talba hi specifikata fit-termini tal-Ligi tas-Sigurta', is-sospensjoni ma ghandhiextigi moghtija ghax reat taht dik il-ligi ma hemmx.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info