Reference: Volume 39E (1955), Part No. 4, Section , Page 1083

Judgement Details


Date
25/06/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs PAUL BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 25 (3) (D), 7 U 10 TAL-ATT XI TAL-1952 - IMPJEGAT - LICENZJAMENT
Summary
Kull min ikun impjegat taht kuntratt ta' servizz ghal zmien indeterminat, u ikun ilu hekk impjegat kontinwament ghal aktar minn sentejn, jehtieg li jaghti lill-principal pre-avviz ta' almenu erbgha gimghat, jekk ikun irid ihalli l-impjeg; kemm il-darba, pero, ma jkollux "good and sufficient cause" biex ihalli dak l-impjeg. Meta si tratta ta' impjegat li jhalli l-impieg, il-ligi thalli l-gudizzjudwar x'inhi "good and sufficient cause" interament fid-diskrezzjoni tal-Qorti. Fil-kaz invers, ta'licenzjament tal-impjegat, il-ligi tiddikjara li certi kazijiet ma humiex raguni tajba u sufficjentighall-licenzjament. Il-fatt li l-principal ifalli ta' spiss milli jaghti lill-impjegat il-hlas tieghu, jew li jirritarda ta' spiss dak il-hlas, kollu jew parti minnu, bla raguni, jikkostitwixxi raguni tajba u bizzejjed biex l-impjegat ihalli l-impjeg minghajr ma jaghti lill-principal dak il-pre-avviz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info