Reference: Volume 79 (1995), Part No. 5, Section 2, Page 1565

Judgement Details


Date
03/02/1995
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs ROSE JANE ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Fil-kaz ta` kumpilazzjoni, jekk, waqt l-ezami tal-Qorti, l-imputat jaghti isem jew kunjom li jirrizulta li jkun zbaljat, ma jistax wara jikkapitalizza fuq dak l-izball biex jevadi l-gustizzja. L-artikolu 598 tal-Kodici Kriminali jipprovdi li kull zball fl-isem ta` l-akkuzat jew fil-partikolaritajiet l-ohra tieghu fl-att ta` akkuza pprezentat quddiem il-Qorti Kriminali, jista`, bil-permess tal-Qorti, jigi kkoregut, la dan huwa possibli fil-kaz ta` dokument solenni bhalma huwa l-att ta` akkuza hija konsegwenza logika li dan jista`jsir fil-kaz ta` citazzjoni jew tal-prezentata f'kawzi quddiem il-Qrati Inferjuri. Ir-reat ta` offiza hafifa, anke meta tkun ta` imporanza zghira fit-termini ta` l-arikolu 221(3) (a) tal-Kodici Kriminali, jibqa` dejjem delitt, ghalkemm punibbli bil-pieni tal-kontravvenzjonijiet u ghalhekk suggett ghall-preskrizzjoni ta` sentejn.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info