Reference: Volume 39E (1955), Part No. 4, Section , Page 1049

Judgement Details


Date
04/06/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs MICHAEL ANGELO PORTELLI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 689 TAL-KODICI KRIMINALI - AZZJONI KRIMINALI - INTERRUZZJONI - NOTIFIKA - PRESKRIZZJONI - RINUNZJA
Summary
Meta kawza tigi differita "sine die", u tigi riappuntata u deciza wara li jkun ghadda t-terminu preskrizzjonali ta' dik l-azzjoni, l-istess azzjoni hija estinta bil-preskrizzjoni, jekk fl-intervali majkunx sar xi att interruttiv ta' dik il-preskrizzjoni. Billi l-imputat ikun deher fil-kawza meta giet riappuntat, u jkun assista ghas-smiegh tal-provi minghajr ma jkun issolleva l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni, b'daqshekk hu ma jigix pregudikat fid-dritt tieghu li jeccepixxi l-preskrizzjoni; ghax hi ligi li l-imputat jew akkuzat ma jistax jirrinunzja ghall-preskrizzjoni; u jekk ma jistax jirrinunzja ghaliha espressament, "molto magis" ma jistax jirrinunzjaha tacitament. L-att interruttiv tal-preskrizzjoni irid ikun gie "notifikat" lill- imputat. Biex ikun hemm interruzzjoni tal-presprizzjoni jehtieg li jkun hemm "notifika" ta' att tal-procediment; u l-avviz verbali tar-riappuntament mahux bizzejjed.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info