Referenza: Volum 39E (1955), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 1072

Dettalji tas-Sentenza


Data
25/06/1955
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs JOSEPH MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 241 (B) TAL-KODICI KRIMINALI - OFFIZA - PIENA - PROVOKAZZJONI - VJOLAZZJONI U DIFIZA TAL-PROPRJETA`
Fil-Qosor
Wiehed mill-kazi li fihom l-offiza fuq il-persuna titqies gravi hu dak meta l-offiza tkunt ali li zzomm l-offiz milli jmur ghax-xoghol tieghu ghal teltin guranta jew izjed. F'kazijiet simili, hu impellenti li l-gudkant ikun sodisfatt li din l-inkapcita` ghax-xoghol kienet verament u realment tezisti matul il-perijodu kolu rikjest mill-ligi. Taht il-Ligi Maltija ma jistax jigi diskuss jekk l-inkapcita ghandhiex tkun assoluta, jew jekkk hux bizzejjed li tkun tali f'sens individwalistiku u relattiv biss; ghax il-ligi stess tiddiddirimi l-kwistjoni billi tghid "mix-xoghol tieghu", jigifieri "mix-xoghol proprju tal-offiz". L-unika kwistjoni litista` forsi tkun ammissibbli, fil-kazi kongruwi hidik meta l-offiz ikun qieghed jezercita xi okkupazzjoni ghal kollox "straordianarja". Jekk il-kontingenzi tal-kaz ihalu xi dubju dfondat jekkil-feritu kientx gravi minhabba dewmien, il-ferita ghandha tigi ritenuta ljevi. Id-disposizzjoni tal-ligi li tiskuza li min jikkaguna offiza lil persuna ohra in difiza tal-proprjeta` tal-feeeritur, tirrikjedi li l-azzjoni, biex tkun skuzabbli, ghandha tizvolgi ruhha dak il-mument stess li tkun qeghda tigi nvaza l-proprjeta` u in difeza attwali taghha. jek meta l-feritur irreagixxa, il-ferut ga kien dahal fil-proprjeta` tal-feritur, ma hemmx kwistjonita` attwalita` ta` rezistenza kontra l-vjolazzjoni waqt li qieghda ssir il-vjolazzjoni. Jekk mbaghaf il-ferut, wara li jkun dahal b'ardiv fi hwejjeg hadd iehor, u wara li jigi mitlub ghal darba tnejnbiex johrog, jirrispondi li l sid il-proprejta` prepotentement, ikun hemm provokazzjoni qawwija daparti tieghu li ghandha tinfluwixxi fuq il-piena.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni