Reference: Volume 39E (1955), Part No. 4, Section , Page 1029

Judgement Details


Date
07/05/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs PIETR AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 98 TAL-KODICI KRIMINALI - REZISTENZA GHALL-ORDNIJIET TAL-PULIZIJA - SUSPETT
Summary
Kuntistabbli li jkollu raguni plawsibbli biex jissuspetta f'individwu hu gustifikat jordna li dak l-individwu li jmur mieghu l-Gahassa tal-Pulizija. Jekk dak l-individwu ma jobdix dak l-ordni, u minflok jaghmel atti ta` rezistenza, anzi ta` attakk, hu jirrendi ruhu hati ta` rezistenza bi vjolenza lill-persuna inkarikata minn servizz publiku waqt likienet tagixxi ghall-ezekuzzjoni tal-ligi. Xejnma jiswa li in segwitu dak l-individwu ma jinstabx hati tal-fatt sospettat mal-kuntistabbli. Dan majbiddilx l-aspett guridiku; ghax hemm differneza rilevanti bejn dak li jehtieg bhala suspett biex il-Pulizija tista` tiehu passi simili; u dak li jehtieg ghal dikjarazzjoni ta` reita`.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info