Reference: Volume 39E (1955), Part No. 4, Section , Page 1012

Judgement Details


Date
16/04/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GIUSEPPE CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 23, 440(3), U 682 TAL-KODICI KRIMINALI - KUNDANNA - MALE FEDE - NULLITA' - PRESKRIZZJONI - SENTENZA - SERQ
Summary
Sentenza tal-Magistrat li ma jkunx fiha ta` liema reat tkun sabet hati lill-imputat, hija nula; u l-Qorti tal-Appell tghaddi biex tiddecedi l-kawza hi stess, wara li tkun iddikjarat in-nullita` tass-enteza appellata. Min isib oggetti fit-triq cirkustanzi tali li juru li dawk l-oggetti mhumiex abbandunati; u jappropja ruhu minnhom jikkometti serq ta` dawk l-oggetti. L-eccezzjoni tal-imputat fis-sens li huwa kein gahdu fit-terminu biex jirrapporta lill-Pulizija li huwa sab dawk l-oggetti mhix konciljabbli ma` cirkustanzi tali li juu l-mala fede tal-imputat, bill juru li huwa kellu l-hsieb li japproprja ruhu mill-oggetti. Il-kundanni mhumiex preskrivibili. Gahldaqstant, min ga kellu l-beneficcju tal-art. 23 tal-Kodici Kriminali ghal kundanna precedenti ma jistax jerga` jottjeni dak l-beneficcju, avvolja jkun ghadda hafna zmien mill-eewl kundanna.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info