Reference: Volume 33D (1947), Part No. 2, Section , Page 97

Judgement Details


Date
30/08/1947
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
DOLORES AGUIS vs FILIPPO CACHIA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"MODUS" - KONDIZZJONI - LEGAT
Summary
Hemm differenza kbira bejn il-kawza impellenti ta' dispozizzjoni ttestamentarja u kondizzjoni vera uproprja. Il-Kelma "kondizzjoni" ma tikkwalifikax assolutament id-dispozizzjoni testamentarja u kondizzjoni vera u propria. Il-Kelma "kondizzjoni" ma tikkwalifikax assolutament id-dispozizzjoni fejntkun giet uzata bhala necessarjament kondizzjonali; ghax il-kondizzjonijiet ta' spiss jgu konfuzi mal-kariki u oneri li t-testatur jimponi; b'mod li t-terminu "kondizzjoni" jkun hafna drabi ekwivoku.Ghalhekk, biex tigi stabbilita n-natura guridika tad-dispozizzjoni li tkun in kwistjoni, u cjoe' jekk hix kondizzjonali jew modali, huwa importanti l-ewwelnett li tigi ezaminata d-dispozizzjoni fis-sustanza taghha, u mhux superficjalment, kif ukoll l-istruttura tal-kliem uzati u c-cirkostanzi ta'fatt tal-kaz li jkun. Fil-kaz li bl-interpretazzjoni skond ir-regoli legali ma jkunx possibili liwiehed jasal ghal decizjoni, minhabba d-dubju, jekk id-dispozizzjoni hix kondizzjoni jew "modus" anzikke' favur il-kondizzjoni. Fid-dispozizzjonijiet modali hija ammessa largament kwalunkwe raguni ta' skuza; fis-sens illi jekk il-gratifikat ma jadempix il-modalita ghal xi raguni tajba li ma tiddimostrax dolo jew kolpa, il-gratifikat ma jiddekadix mil-liberalita'.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info