Reference: Volume 33D (1947), Part No. 2, Section , Page 109

Judgement Details


Date
06/09/1947
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
MARY BONNICI vs ONOR. JOSEPH RAYNAUD, LL.D., NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
FILJAZZJONI ILLEGITTIMA - KURA TAT-TFAL
Summary
Il-Kura tat-tfal hija regolata minn ordni duplici ta' idejiet, jigifieri dawk li jidhlu fl-ordni morali u dawk li jidhlu fl-ordni legali. Fl-ordni legali jinghad illi t-twelid tat-tfal jistabbilixxidoveri bejn il-genituri u l-ulied; u huwa gust li l-kura tat-tfal tigi mhollija f'idejn il-genituri,li fihom it-tfal ghandhom isibu l-aqwa protezzjoni, tant fil-persuna kemm moralment. U dan jinghadanki ghat-tfal illegittimi, bhal ma japplika ghat-tfal legittimi. Fl-ordni morali pero', jista' jkun hemm cirkostanzi moali, materjali, u anki socjali, li jolqtu jew jaffjevolixxu din ir-regola ta'l-ordni legali; u dan jiddependi minn cirkustanzi ta' fatt li ghandhom jigu mehuda in konsiderazzjoni. Il-principju li ghandu jipprimeggja, meta l-Qorti tigi biex taghti provvediment dwar il-kura tat-tfal, huwa ak li huwa suggerit mill-aktar utilita' u dak ta' l-aqwa vantagg ghall-interess ta' l-istess tfal.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info