Reference: Volume 79 (1995), Part No. 5, Section 2, Page 1542

Judgement Details


Date
20/01/1995
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH PSAILA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
LEGITTIMA DIFIZA - PROVOKAZZJONI
Summary
Sabiex id-difiza tal-legittima difiza tigi invokat b'success, il-ligi timponi certi kundizzjonijiet.Cjoe` t-theddid ta` xi aggressjoni jew dannu jrid ikun ingust, gravi u inevitabbli. Id-difiza trid tkun saret biex jigu evitati konsegwenzi li jekk jaffettwaw ruhhom jikkagunaw hsara irreparabbli kif ukoll biex jigi evitat perikolu li ma setax jigi evitat b'xi mod iehor. Jigifieri l-perikolu ghandu jkun attwali, istantaneju u assolut u ma jridx ikun xi perikolu anticipat, ghax dan jista` jaghti lok ghall-provokazzjoni u hux difiza legittima. Il-perikolu fil-legittima difiza jrid ikun "attwali" u mhux sempliciment "imminentii".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info