Reference: Volume 33D (1947), Part No. 2, Section , Page 77

Judgement Details


Date
25/06/1947
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
ONOR. EDGAR CUSCHIERI NE. vs CARMELO CAMILLERI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"WAR DAMAGE COMMISSION" - IMPUNJAZZJONI - NULLITA'
Summary
Id-decizjoni tal-War Damage Commission hija determinazzjoni ta' korp kwazi gudizzjarju li ghandu poteri diskrezzjonali bis-sahha tal-ligi. Dik id-decizjoni hija sindakabili mill-Qrati fis-sens biss li dawn jistghu jindagaw jekk dik il-Kummissjoni mexxietx l-affarjiet "fairly and honestly". Fil-kazaffermattiv, il-Qorti ma ghandhiex tiddisturba l-"quantum" fissat mill-Kummissjoni; mentri f'kaz negativ, ikun dmir tal-Qorti li tissindika dik id-decizjoni. Ghalhekk id-decizjoni tal-War Damage Commission ghandha n-natura u karattru ta' gudikat; u n-nullita' taghha ma tistax tigi proposta b'eccezzjoni, imma b'azzjoni appozita.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info