Reference: Volume 33C (1947), Part No. 1, Section 3, Page 784

Judgement Details


Date
27/08/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
GANADO E.
Parties
ANDREA SAMMUT vs GIUSEPPA SAMMUT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 762 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - NOMINA TA' PERIT - PROVI - VALUR LOKATIZJU
Summary
Il-fatt li l-Qrati Taghna tat-Tieni Istanza dejjem irritenew illi r-regolament tal-provi quddiem il-Qorti ta' l-Ewwel Grad huwa fid-diskrezzjoni ta' dik il-Qorti, sakemm ma jkunx hemm dannu irriparabili lill-parti l-ohra, ma jfisserx li din il-gurisprudenza tammonta ghall-inappellabilita' tas-sentenza ta' l-Ewwel Qorti; salv li l-Qorti ta' l-Appell tara mbaghad jekk ghandhiex tidhol f'dik id-diskrezzjoni ta' l-Ewwel Qorti jew le. Meta l-Qorti ssib illi l-valur lokatizju ghall-finijiet tal-komptenza ma hux determinat u li hemm in-necessita' li jigi determinat ghaliex mill-elementi li jkollha quddiemha ma thossx li ghandha bizzejjed biex jigi stabbilit dak il-valur, allura jkun hemm il-bzonnli jigi nominat perit halli jistabbilixxi l-valur lokatizju tal-fond fil-kwistjoni ghall-finijiet tal-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info