Reference: Volume 33D (1947), Part No. 2, Section , Page 74

Judgement Details


Date
19/06/1947
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
GIUSEPPE CHETCUTI vs BARUNI TESTAFERRATA MORONI VIANNI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 474, 475, 502 TAL-KODICI CIVILI - DISTANZI LEGALI - PRESKRIZZJONI - SIGAR
Summary
Il-Preskrizzjoni li biha l-ligi tolqot l-azzjoni ta' min irid jitlob ir-rimozzjoni ta' sigar li ma jkunux imhawdin fid-distanza legali, jew li jkunu qeghdin jaghmlulu hsara fil-fond tieghu, hija dik ta' tletin sena, li jibdew jghaddu mill-jum li fih thawlu s-sigar. Kontra dik il-preskrizzjoni ma jistax jigi nvokat l-art. 502 tal-Kodici Civili li jistabbilixxi li l-azzjoni tal-padrun dirett jew ta' sid il-fond mhix pregudikata bis-servitu' li c-censwalita, l-uzufruttwarju, jew il-kerrej tal-fond, ikun halla li tigi ezercitata fuq il-fond minghajr ebda titolu li kien jezisti qabel. Imma avvolja s-sid tal-ghalqa jkun tilef bil-preskrizzjoni d-dritt li jezigi r-rimozzjoni minn fond vicin ta' sigar imhawwdin mhux fid-distanza legali, huwa jista' dejjem jirrimedja ghall-hsara, u jista' jaqta huwa stess l-gheruq li jibqghu dehlin fil-fond tieghu. Liema dritt ma jintilefx bl-ebda preskrizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info