Reference: Volume 33C (1947), Part No. 1, Section 3, Page 778

Judgement Details


Date
22/01/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
GANADO E.
Parties
AGOSTINO AZZOPARDI vs GIUSEPPE BONNICI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACCETTAZZJONI TAX-XERREJ - ART. 114 U 116 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - BEJGH
Summary
Il-kuntratt ta' bejgh mhux perfett qabel ma jkun hemm l-accettazzjoni tax-xerrej. Imma din l-accettazzjoni tista' tkun anki tacita, jigifieri rizultanti minn atti tax-xerrej li jkunu inkompatibili mal-volonta' tieghu li jopponi l-bejgh. Din l-accettazzjoni ma tistax tigi dezunta mill-fatt illi l-merkanzija tigi mibghuta lix-xerrej imma fl-assenza ta' dan tigi mhollija ghand xi persuna ohra jew f'xi post iehor, u mbaghad huwa jirtira dik il-merkanzija minn ghamel dik il-persuna jew minn dak il-post u ma jibghathiex lura lill-venditur, u lanqas jibghat javzah li ma jridhiex, basta li ma jkunxghamel xi uzu minn dik il-merkanzija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info