Reference: Volume 33D (1947), Part No. 2, Section , Page 32

Judgement Details


Date
22/02/1947
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ROSINA CAMENZULI NE. ET. vs EVANGELISTA PEREZ ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 972, 948 U 547 TAL-KODICI CIVILI - ASSENJAZZJONI U XORTI - DIVIZJONI - KOLLAZZJONI
Summary
Ghal dak li jirrigwarda immobili, il-kollazzjoni ssir, kif jaghzel id-donatarju, jew billi jgib lural-haga nnifisha, hielsa minn kull piz jew ipoteka li jkun ghamel fuqha, inkella billi jghodd akkontta' sehmu l-valur tal-haga fiz-zmien tal-kollazzjoni. Skond il-ligi l-ishma fid-divizjoni ghandhomjigu mtellghin bix-xorti; imma jekk l-ishma ma jkunux indaqs, il-Qorti ghandha tiddecidi jekk l-ishma ghandhomx jigu mtellghin bix-xorti nkella l-qsim ghandux isir b'assenjazzjoni, ghal kollox jew f'parti. Pero' dina r-regola ma hix inflessibili u imperativa f'mod assolut, imma hija norma li ghandha tigi segwita kemm jista' jkun.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info