Reference: Volume 33D (1947), Part No. 2, Section , Page 14

Judgement Details


Date
15/02/1947
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
EMMANUELE MANCHE' vs REV. SAC. DON GIUSEPPE BORG NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KAMBJAMENT TA' DESTINAZZJONI TAL-FOND - LOKAZZJONI
Summary
Il-gurisprudenza ghandha tkun progressiva bla hsara tal-ligi; u meta tqum kwistjoni dwar tibdil ta'destinazzjoni ta' fond moghti b'kiri ghandhom jittiehdu in konsiderazzjoni c-cirkustanzi ta' l-epokameta tqum il-kwistjoni. Ghalhekk, meta l-azzjoni tkun bazata mhux fuq l-uzu divers li minnu jitnissel dannu, imma biss fuq uzu divers minn dak li ghalih il-haga lokata hija destinata, ghandhom jigukunsidrati c-cirkustanzi tal-kaz partikulari. Fis-silenzju tal-partijiet meta ghanlu l-konvenzjonital-kirja, id-destinazzjoni tal-fond ghandha tigi dedotta mill-intenzjoni tal-partijiet, jew tigi prezunta mic-cirkustanzi, li l-infinita' tal-varjazzjoni taghhom hija ben konoxxuta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info