Reference: Volume 33C (1949), Part No. 1, Section 2, Page 760

Judgement Details


Date
24/10/1949
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
VICTOR E. CHIRCOP NE. vs VINCENT PRECA PR. ET NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"JUS RETENTIONIS" - BEJGH - DANNI
Summary
Ix-xerrej li jircievi l-merkanzija minnu ordnata u jkun irid jirrifjutaha ghax mhix skond l-ordni jew ghal xi raguni ohra, ghandu jirritornaha lill-venditur, jew almenu jiddepozitahu jekk jidhirlu lighandu dritt, per mezz ta' l-istess merkanzija, jikkawtela d-dritt tieghu ghad-danni. Jekk huwa jzomm ghandu l-merkanzija, u ma jiehu ebda azzjoni kontra l-venditur, ma jistax, meta jigi nterpellat mill-venditur, jirrifjuta li jhallas il-prezz taghha. Ix-xerrej li rcieva l-merkanzija mhux pregudikant fid-dritt tieghu li jirrifjutta l-merkanzija jekk ikollu raguni tajba biex jirrifjutaha; imma majistax, kuntrarjament ghall-ispeditezza fl-affarijiet kummercjali, izomm ghandu, anzi jirrifjuta lijirritorna, dik il-merkanzija lill-venditur, bhala kawtela ta' l-eventwali dritt tieghu ghad-danni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info