Reference: Volume 33C (1949), Part No. 1, Section 3, Page 830

Judgement Details


Date
30/03/1949
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GANADO E.
Parties
LUIGI ELLUL vs ANGELA ELLUL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 701 (1) U 702 AL-KODICI TL-PROCEDURA CIVILI - KONTUMACJA - NULLITA' - SENTENZA - SUBIZZJONI
Summary
HIja gurisprudenza kostanti illi l-htija tal-parti jew tad-difensur tahha fin-nuqqas ta` dehra quddiem l-Ewwel Qorti ma tiggustikax il-kontumacja. Is-sejha tal-konvenut fl-avviz bil-kliem "ghandek tidher biex tixhed", u mhux bil-kliem "ghandke tidher ghas-subizzjoni', ma hix skond il-ligi; u ghalhekk is-sentenza tal-Qorti inferjuir li tikkundanna lill-konvenut fil-kontumacja teighu meta l-kapitali gew deferiti lilu meta kien imsejjah fl-avviz "biex jixhed", u mhux "ghas-subizzjoni", hija nulla,ghax bazata fuq subizzjoni nulla, u mhux sostnuta minn provi ohra validi u legali
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info