Referenza: Volum 75 (1991), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 168

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/04/1991
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Partijiet
IL-PULIZIJA vs BELIN SIVE BENIGNO SALIBA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ASSISTENZA LEGALI - AVUKAT - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KAWZA KRIMINALI - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA - LEGITTIMU KONTRADITTUR - RAGUNI RETTA U PRATTIKA - SMIGH XIERAQ - XHEIDA
Fil-Qosor
Ordni ta` riferenza mill-Qorti tal-Appell Kriminali. L-imputat kien ilment li quddiem il-Qorti tal-Magistrati, fid-data li nqatgeht il-kawza tieghu, hu ma kienx assistit minn avukat u dan bi ksur tad-dritijiet fudnamentali tieghu. Il-Qorti tal-Appell Kriminali rriferiet il-kwistjoni lill-Prim'Awlatal-Qorti Civili. Il-Prim Awla ddecidiet li kienu gew miksura d-drittijiet fundamntali tal-imputat. Il-Qorti Kostituzzjonali rriformat s-sentenza appellata, ddikajrat li ma kienx hemm vjolazzjoni ta-dettami tal-Kodici Kriminali, u orndat li l-Qorti tal-Appell Kriminali kellha tisma` x-xiehda tal-imputat qabel ma tghaddi gahs-sentenza. Meta tqum kwistjoni ta` riferenza huwa dover tal-gudikant li qabel jaghmel l-Odni l-ewwel jara l-kwsitjoni hiex kontemplata fil-ligi ordinarja u, jekk hija, hemmx rimedju ghall-allegata irregolarita`. Il-bicca l-kbira tal-principji fondamentali tal-procedurakriminali li kien hemm fil-Kosttuzzjoni huma ga eccipiti fil-Kodici kriminali. Id-dover tal-Qortighalhekk huwa, li meta tista`, tapplika r-rimedju ordinarju u mhux taghmel l-ordni ta` riferenza. Fil-kaz in dezamina, l-imputat kien irrifjuta li jaghti x-xiehda teighu quddiem il-Qorti Inferjuri litippermetti lill-imputat jixhed quddiemdha. Inoltre, osserva il-Qorti Kostituzzjonali, li d-dritttal-imputat f'kawza kriminali ghandu jigi interpretat u applikat b'mod lij kun konformi mar-regoli tar-raguni retta u prattika. Il-egitimu kontradittur f'kaza simili huwa l-Kumissarju tal-Pulizija.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni