Referenza: Volum 75 (1991), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 84

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/02/1991
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Partijiet
EDWIN BARTOLO U ALFRED DESIRA vs AGENT REGISTRATUR TAL-QRATI NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARREST - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - FORMALIZMU - KOMPILAZZJONI - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA - LEGITTIMU KONTRADITTUR - LIBERTA' PROVVIZORJA - NULLITA' - REGISTRATUR TAL-QORTI - RIKORS - ULTRA PETITA - URGENZA
Fil-Qosor
Rikors naghmul minn imputati fil-kors ta` kompilazzjoni billi l-arres taghhom kien illegali u bi ksur tal-artikoli 5(4) tal-konvnzjoni Ewropeja u tal-artikolu 39 (1) tal-Kostituzzjoni. Il-Prim Awlatal-Qorti Civili ddikjarat li bid-digriet tal-Qrati tal-Magistrati fuq rikors tal-rikorrenti biex tigi akkordata lilhom il-liberta` provvizorja f'liema digriet irriservat li tipprovdi dwar it-talba ghall-liberta` provvizorja fl-ewwel seduta tal-kompilazzjoni, u dan meta ma kienx hemm data fissata ghal dik is-seduta, saret vjolazzjoni fil-konfront tal-vjolazzjoni fil-konfornt tar-rikorrenti, tad-dritt fundamentali ghall-liberta` personali sancita bl-artikoli 5(1) tal-Kovnenzjoni Ewropeja u 34(1)tal-Kostituzzjoni u ordnat lill-Qorti tal-Magistrati titratta r-rikors taghho,. Fuq appell tal-intimati l-Qorti Kositutzzjonali kkonfermat, pero`, bili fil-frattemp ir-rikors ghall-liberta` provvizorja kien gie tratta u deciz, iddikjarajt ezawrit il-meritu tal-orndi moghti mill-Prim'Awla. Ir-rikorrenti kienu gew mressqa quddiem il-Qorti tal-Magistrati b'arrest. Ir-rikors taghhom ghall-liberta`provvizorja ma kiens instema` u ma giex dekretat fl-ewwel seduta meta l-Qorti ddiiferiet ghall-kontinwazzjoni. Sussegwentement, fit-13 ta` April, 1989 il-Qorti tal-Magistrati kkoncediet i-lierta` provvizorja lir-rikorrenti. il-QOrti rriteniet limhux korrett li jinghad li f'kawza kostituzzjonali dwar ksur tad-drittijiet fundamentali ma hemmx il-htiega tal-legittimu ontradittur. IL-kummissarj tal-Pulzija pero` huwa legitimu kontradittur f'kawza simili. L-agent Registratur billi kien "locus standi" fil-kawza nkwnatu li naqas li jinntofika r-rikros tar-rikorrenti ghall-liberta` provvizorja tempestivament. B'kawzi simili l-formalita` hija ridotta ghall-minimu necesarju w l-Qorti tista` ssib vjolazzjoni anki fuq bazi ta` artikoli mhux citati mir-rikorrenti u b'hekk taghti dak ir-rimedju li jidrilha xierq anke jekk dan ikun "ultra petita". Rikors ghall-liberta` provvizorja ghandu jigi trattat bl-akbar urgenza, specjalment meta il-proceduri kriminali jkunu fil-bidu taghhom. In-nuqqas tal-Qorti tal-Magistrati li titratta r-rikors taghhom ghall-liberta` provvizrja bid-debita urgenza kienjikkostitwixxi ksur tad-drittijiet fudnamentali taghhom.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni