Reference: Volume 81 (1997), Part No. 4, Section , Page 131

Judgement Details


Date
21/02/1997
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs MONICA SCHRANZ
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
XHUD DEBITAMENT NOTIFIKAT
Summary
Meta xhud, debitament notifikat biex jidher quddiem l-Ewwel Qorti, jonqos milli hekk jidher, dik il-Qorti ma tistax tibqa' ghaddejja qisu ma gara xejn. Bhala minimu dik il-Qorti ghandha tikkundanna lix-xhud ghal ammenda u, kemm-il darba l-prosekuzzjoni (pulizija esekuttiva jew parti offiza ossia kwerelant, skond il-kaz) ma tirrinunzjax espressament ghal dak ix-xhud jew kemm-il darba l-Qorti ma tkunx tal-fehma li xhud mhux indispensabbli biex isahhah l-akkuza, l-Qorti ghandha ukoll tordna li dakix-xhud jingieb b'mandat ta' akkumpanjament jew b'mandat ta' arrest. Dan necessarjament jimplika li l-Qorti ghandha tiddiferixxi l-kawza. Altrimenti l-kawzi u l-ezitu taghhom, jigu jiddependu fuq jekk xhud ifettillux jobdi tahrika jew le!
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info