Reference: Volume 80 (1996), Part No. 4, Section 2, Page 331

Judgement Details


Date
10/12/1996
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs ROBERT CALIGARI CONTI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
FATTI FIL-QOSOR - RIKORS TA' APPELL
Summary
Bil-fatti fil-qosor wiehed jifhem il-fatti saljenti tal-kaz, esposti b'mod car izda konciz, b'tali mod li kemm l-intimat kif ukoll il-Qorti jkunu jistghu mill-ewwel jaqbdu x'inhuma l-fatti kif allegati mill-istess appellant. Ma jkunx sodisfatt il-vot tal-ligi jekk dawn il-fatti jkunu sparpaljati 'lhawn u 'l hinn b'mod li wiehed irid joqghod jistad ghalihom biex forsi jindividwahom jekk ikunu maghguna ma' l-aggravji. Bhalma l-indikazzjoni ta' l-aggravji ma tistax isir b'semplici referenza ghall-fatti, hekk ukoll il-fatti iridu jkunu esposti indipendentement mill-aggravji, liema aggraviji jistghu jkunu kemm fuq punti ta' fatt kif ukoll fuq punti ta' dritt, sostantiv jew procedurali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info