Reference: Volume 81 (1997), Part No. 4, Section , Page 254

Judgement Details


Date
03/10/1997
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
IL-PULIZIJA vs PHILIP CHIRCOP
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KOMPETENZA TAL-QORTI TAL-MAGISTRATI
Summary
Huwa pacifiku li meta l-Avukat Generali jibghat lura l-atti tal-kumpilazzjoni biex il-kaz jigi decizmill-Qorti tal-Magistrati, l-unika haga li biha jkun vinkolat il-Magistrat hija li ma ghandux aktarjikkunsidra illi mill-fatti jista` jkun hemm reat ta ` kompeteza tal-Qroti Kriminali. Il-Magistratjibqa` liberu ghal kull haga ohra. Il-posizzjoni tkun daqs kieku mill-ewwel il-kawza tkun bdiet bhala wahda ta` kompetenza inferjuri in bazi ghall-imputazzjonijiet imsemmija mill-avukat Geenrali. Il-Magistrat jista`, peressli kif inhu pacifiku c-citazzjoni fil-kawzi ta` isfel mhix il-bazi essenzjali u assoluta ta` l-imputazzjoni, isib l-imputat hati ta` reat iehor ta` kompetenza inferjuri, salvli jaghtih zmien biex jiddefendi ruhu kontra l-imputazzjoni gdida.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info