Referenza: Volum 81 (1997), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 87

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/01/1997
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
DE GAETANO VINCENT
Partijiet
IL-PULIZIJA vs CARMELO ABELA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
CITAZZJONI - DIGRIET INTERLOKUTORJU - RIKORS TA' APPELL
Fil-Qosor
L-espressjoni "digriet interlokutorju" uzata fl-artikolu 415 tal-Kodici Kriminali tinkludi wkoll dawk il-provvedimenti li jistghu jissejhu aktar korrettement sentenzi preliminari u li jidderimu, fosthwejjeg ohra, eccezzjonijiet preliminari bhalma hija l-eccezzjoni tan-nullita' tac-citazzjoni. L-artikolu 415 gie interpretat li jfisser li meta jkun hemm appell mill-meritu tali appell jinkludi ankeappell mid-digrieti interlokutorji kollha precedenti, ghalkemm fir-rikors ta' l-appell ma jkunx hemmappell specifiku minn dawk id-digrieti. Dan ifisser li ghalkemm ma tkunx intalbet specifikatamentir-revoka jew il-varjazzjoni ta' xi wiehed jew aktar minn dawk id-digrieti interlokutorji, l-appellant jista', fir-rikors, iqanqal mill-gdid punt li jkun gie deciz b'xi wiehed jew aktar minn dawk id-digrieti, b'mod ghalhekk li dak it-tqanqil ikun jammonta ghal appell minn dak id-digriet jew dawk id-digrieti. Mill-banda l-ohra, jekk fir-rikors ma jissemma xejn li jirreferi ghal xi punt deciz preliminarjament, ma jistax jinghad li l-appellant ikun qed jappella minn xi digriet interlokutorju. Higurisprudenza ormai pacifika li l-Qorti ta' l-Appell Kriminali ma tistax tiehu konjizzjoni ta' ragunijiet ta' l-appell, ossia ta' aggravji li ma jkunux gew imsemmija fir-rikors ghax altrimenti jigi stultifikat wiehed mill-paragrafi ta' l-artikolu 419 (1) tal-Kodici Kriminali.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni