Reference: Volume 81 (1997), Part No. 4, Section , Page 320

Judgement Details


Date
12/12/1997
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
IL-PULIZIJA vs ALBERT TROISI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH TA' OGGETT FFALSIFIKAT - KSUR TAD-DRITTIJIET TA' L-AWTUR
Summary
Il-qerq b'min jixtri, jew b'dak li lilu jigi offrut l-oggett in kwistjoni, mhuwiex rekwiziti tar-reat ikkontemplat fl-artikolu 298B (1) tal-Kodici Kriminali. Il-Kwalita' tar-riproduzzjoni jew imitazzjoni hija rilevanti. Jista' jaghti l-kaz li min jixtri jkun jaf ben tajjeb li l-oggett ikun kopja illecita, kif hu maghruf li kultant jew a' spiss jigri. F'dan il-kaz ir-reat in kwistjoni jigi kommess xorta wahda. Min jikkommetti r-reat in kwistjoni, jigifieri jbiegh oggett bi ksur tad-dritt ta' l-awur, fl-istess hin bl-istess att jikkommetti ukoll id-delitt li xjentifikament jaghmel uzu, cjoe'jbigh, l-ogett iffalsifikat. Fil-kaz tat-tieni delitt hawn imsemmi, cjoe' l-bejgh ta' oggett iffalsifikat. Fil-kaz tat-tieni delitt,.. dak in kwistjoni, il-ligi trid tipprotegi lill-awtur u ghalhekkil-kwalita' ta' limitazzjoni hija rilevanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info