Reference: Volume 81 (1997), Part No. 4, Section , Page 310

Judgement Details


Date
11/12/1997
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs RICHARD BORG U WILLIAM MERCIECA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONKORS TA' REATI U TA' PIENI
Summary
L-artikolu 17(h) tal-Kodici Kriminali in tema ta' konkors materjali ta' reati u konkors ta' pieni jippreskrivi li eta reat ikun serva bhala mezz ghall-kommissjoni ta' reat iehor ghandha tinghata l-piena ghar-reat l-aktar gravi, basta li z-zewg reati ma jkunux flimkien jaghmlu reat ikkwalifikat; u dan proprju ghax jekk il-fatt li jammonta ghal reat ikun diga ittiehed in konsiderazzjoni bhala aggravju ta' reat iehor, allura wiehed ikun qieghed fil-kamp tal-konkors formali u mhux aktar f'dak tal-konkors materjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info