Reference: Volume 81 (1997), Part No. 4, Section , Page 307

Judgement Details


Date
05/12/1997
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs GEORGE XUEREB
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"LOK ESPOST GHALL-PUBBLIKU" - OFFIZA GHAL-PUDUR JEW GHALL-MORALI MAGHMULA FIL-PUBBLIKU
Summary
Bl-espressjoni "lok espost ghall-pubbliku" fl-artikolu 209 hu evidenti li l-legistratur ma riedx jillimita ruhu sempliciment ghal postijiet pubblici jew ghal postijiet li jkunu privati izda "acccessibbli" ghall-pubbliku, izda ried jinkludi postijiet privati izda li go fihom terzi persuni jkunu jistghu normalment jittawlu u jaraw xi jkun qed jigri, sia jekk dawn it-terzi jkunu fit-triq, fuq bjut jew fit-twieqi. Jinghad "normalment" fi-sens li dak li jkun qed jigri f'dan il-lok privat ikun vizibbli ghal terza persuna minghajr ma din ikollha bzonn tuza xi apparat straordinarju bhal titla' ma xihbula jew fuq slielem jew kaxex. Il-kontravenzjoni msemmija fl-artikolu 338 (q) tal-Kodici Kriminali tikkontempla biss lok pubbliku u mhux ukoll lok espost ghall-pubbliku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info