Referenza: Volum 81 (1997), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 166

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/05/1997
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Partijiet
IL-PULIZIJA vs OLAF CINI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BIGAMIJA
Fil-Qosor
Wiehed mill-estremi tar-reat tal-bigamija mhux biss l-ezistenza, izda l-validita' ta' l-ewwel zwieg.Tribunal penali ma jkunx is-sede proprju li fiha tigi diskussa u deciza l-validita' o meno ta' zwieg. Di fatti decizjoni minn tali tribunal fuq il-validita' o meno ta' zwieg ma taghmilx stat fic-civil. Ghalhekk ikun jista' jigri li wara li l-Qorti Kriminali tkun iddecidiet li z-zwieg precedentikien validu u konsegwentement issib lill-akkuzat hati ta' bigamija, il-Qorti Civili tippronunzja n-nullita' ta' dak iz-zwieg meta l-konjugi erronjament ikkundannat bhala bigamu jkun skonta l-piena kollha jew in parti inflitta lilu mill-Qorti Kriminali ghal reat li hu ma jkunx ikkommetta ghaliex inezistenti. Sitwazzjoni bhal din tkun ovvjament kontra l-oghla dettami tal-gustizzja kriminali. Ir-raison d'etre tar-reat tal-bigamija ovvjament hu li jkun odjuz li ragel fl-istess hin ikun mizzewweg ma' iktar minn mara wahda u mara ma' aktar minn ragel wiehed. Il-legislatur ghalhekk jivvjeta l-bigamija. Il-legislatur jikkunsidra l-ksur ta' dan id-divjet bhala oltragg di fronti l-konjugi li tigingannata u ttradita mill-parti bigamu jilledi l-unita' taz-zwieg protetta mil-legislatur fl-interessanke pubbliku. Ghalhekk il-legislatur jivvjeta l-bigamija u jippunixxi lil min jikkommettiha. Mhux koncepibbli li hsara bhal din, lill-konjugi, lill-familja u lill-ordni pubbliku tissucciedi f'kazli z-zwieg precedenti ma jkunx validu. Jigifieri f'kaz li l-ewwel zwieg, ghalkemm jista' jkun "legittimu", ikun null, allura ma jkunx hemm lok ghall-protezzjoni tal-familja u tas-socjeta', proprju ghaliex dawn ma jkunux gew realment lezi. Konsegwentement ma tistax tkun l-intenzjoni tal-legislaturli jimponi piena f'kaz li l-ewwel zwieg ma jkunx validu, f'kaz jigifieri fejn hemm zwieg wiehed bissvalidu, u ghalhekk fir-realta' m'hemmx bigamija. Ghalhekk, l-element in kwistjoni tar-reat tal-bigamija huwa zwieg precedenti validu, mhux biss legittimu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni