Reference: Volume 81 (1997), Part No. 4, Section , Page 292

Judgement Details


Date
24/10/1997
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs ALFRED ZAHRA U JEAN CLAUDE CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
X'GHANDU JKUN FIHA S-SENTENZA
Summary
L-artikolu 382 tal-kodici Kriminali ma jirrikjedix li l-Qorti Inferjuri, meta taghti sentenza kontraimputat, toqghod timmotiva s-sentenza billi ssemi r-ragunijiet li wassluha ghall-konkluzzjoni ta' htija; kull ma dana l-artikolu jirrikjedi hu li jissemmew il-fatti li taghhom l-imputat ikun qieghedjigi misjub hati, l-artikolu tal-ligi li jku njikkontempla r-reat u l-piena. Veru li hu desiderabbli li skond il-komplessita' u natura tal-kaz, senteza tkun motivata, pero' dan mhux mehtieg bil-ligi.Lanqas il-Qorti ta' l-Appell Kriminali u l-Qorti Kriminali ma huma mehtiega li jimmotivaw is-sentenzi taghhom hlief meta jigu decizi kwistjonijiet ta' dritt (artikolu 662 (2) tal-kodici Kriminali).
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info