Reference: Volume 75 (1991), Part No. 1, Section 1, Page 301

Judgement Details


Date
10/10/1991
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, MANCHE` ALBERT, BORG COSTANZI VICTOR A.
Parties
FRANK CACHIA vs ONOREVOLI PRIM MINISTRU IN RAPPRESENTANZA TAL-GVERN TA' MALTA, U GHAL KULL INTERESS LI JISTA' JKOLLHOM, MARCELLE BORG GRECH U JOSEPH BORG GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - IMHALLEF - IMPARZJALITA` - KONVENZJONI EWROPEJA - KOSTITUZZJONI - LIGI, APPLIKAZZJONI HAZINA TAL- - RIKUZA TA' RITRATTAZZJONI - SMIEGH XIERAQ
Summary
Rikors b'liema gie allegat li s-smiegh tar-ritrattazzjoni fuq il-bazi ta' applikazzjoni hazina tal-ligi mill-istess persuni li jkunu taw is-sentenza ritrattata jivvjola d-dritt tar-rikorrent ghal smiegh xieraq. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili laqghet it-talbiet tar-rikorrent. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat. Il-Qorti osservat li gudikant ma jistax jidher mill-partijiet imparzjali meta jigi biex jikkunsidra talba li huwa jkun, f'sentenza tieghu, applika l-ligi hazin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info