Reference: Volume 75 (1991), Part No. 1, Section 1, Page 290

Judgement Details


Date
13/08/1991
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, MANCHE` ALBERT, MUSCAT AZZOPARDI GODWIN
Parties
MARTIN U CARMEN FENECH vs ONOREVOLI PRIM MINISTRU
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - FRIVOLU U VESSATORJU - KONVENZJONI EWROPEA DWAR ID-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM - KOSTITUZZJONI - MAHFRA PRESIDENZJALI - NULLITA' TA' SENTENZA - PRIM'AWLA TAL-QORTI CIVILI - TRATTAMENT INUMAN JEW DEGRADANTI - XHIEDA
Summary
Ir-rikorrent kien qed jigi kostrett jixhed kontra hatnu fi proceduri kriminali fir-rigward ta' liemahuwa kien gie moghti mahfra mill-President. Ir-rikorrent u martu allegaw li dan kien jikser id-drittijiet taghhom kif sanciti bl-artikolu 36 tal-Kostituzzjoni u l-artikolu 3 tal-Konvenzjoni Ewropeja. Il-Prim'Awla ddikjarat li mart ir-rikorrent prevja minn interess, iddikjarat infondati l-ilmentitar-rikorrent prevja minn interess, iddikjarat infondati l-ilmenti tar-rikorrenti w cahdithom billifrivoli u vessatorji. Il-Qorti Kostituzzjonali ddikjarat l-appell minnhom interpost irritu u null.Il-Qorti ddecidiet li ma hemmx appell minn sentenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Civili li tiddikjara rikors frivolu u vessatorju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info