Reference: Volume 75 (1991), Part No. 2, Section 1, Page 418

Judgement Details


Date
04/10/1991
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., BORG COSTANZI VICTOR A.
Parties
ANTHONY BUGEJA vs CARMELO AGIUS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
RAPPREZENTANZA - RESPONSABILITA' - SOCJETA' CIVILI
Summary
Assocjazzjoni jew socjeta' ta' natura civili fid-dritt taghna hija "persuna", jigifieri soggett tad-dritt, kapaci li takkwista drittijiet u tassumi obbligazzjonijiet, u ghandha wkoll id-dritt li tkunrapprezentata minn persuna jew persuni fizici li jidhru ghaliha. Kwistjonijiet dwar ir-responsabilita' huma distinti minn dawk dwar rappresentanza. Ir-responsabilita' ta' l-assocjati f'enti morali ghal dak illi "taghmel" is-socjeta', hija, bhala regola, illimitata. Kull membru tal-Kumitat ta' Kazin huwa obbligat li jara li fil-kazin tigi osservata l-ligi, u biex jista' jehles minn dik ir-responsabilita' jrid jipprova li dak li sar, sar minghajr ma kien jaf huwa, u li ma setax ikun jaf bih ankikieku ezercita d-diligenza normali li ghaliha huwa obbligat jew, jekk u meta sar jaf, ghamel dak kollu li seta' biex dak ir-reat jew reati ma jkomplux.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info