Reference: Volume 75 (1991), Part No. 2, Section 1, Page 479

Judgement Details


Date
04/11/1991
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
ANTONIA GRECH ET NOE. ET vs EMANUELA GATT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
HRUQ - INKWILIN - RIPREZA TAL-FOND
Summary
L-Artikolu 1562 tal-Kodici Civili johloq presunzjoni juris tantum kontra l-inkwilin li huwa jrid jirrispondi gad-danni minhabba hruq jekk ma jippruvax li l-hruq gara minghajr htija tieghu jew b'incident jew b'forza magguri, jew b'difett fil-bini, jew li l-hruq gie kkomunikat minn fond vicin. Izda din il-prezunta culpa ta' l-inkwilin, ghalkemm tiswa f'kawza ghad-danni, ma tikkostitwixxix l-culpa lata li tikkwalifika biex tiggustifika r-rprza tal-fond da parti tas-sid billi jkun sofra hafna hsara.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info