Reference: Volume 75 (1991), Part No. 2, Section 1, Page 400

Judgement Details


Date
21/06/1991
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
CARMELO SANT vs CARMEN MART GEROLAMO DEGUARA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INTERVENT U ASSISTENZA TAR-RAGEL - KOMMUNJONI TAL-AKKWISTI - KONVENJU - LEGAT REMUNERATORJU - PROPRJETA' PARAFERNALI - SERVIGI - TESTMENT
Summary
Il-kreditu ghas-servigi rezi minn mara mizzewga huwa kreditu tal-komunjoni tal-akkwisti - Dana pero'ma jfissirx illi legat remuneratorju ghas-servigi mholli mid-debitur ta' l-istess servigi, jaqa' wkoll taht il-komunjoni ta' l-akkwisti. Dan huwa kaz ferm differenti minn dak li fih mara mizzewga waqt iz-zwieg takkwista l-proprjeta' ta' fond in soddisfazzjon ta' kreditu dovut lill-komunjoni tal-akkwisti ezistenti bejnha u bejn zewgha fil-mument tat-trasferiment tal-proprjeta'. Ghat-trasferimentta' beni partikolari ta' mara mizzewga mal-istess mara mizzewga ma ghadhomx aktar rikjesti l-kunsens u l-intervent ta' zewgha fuq l-att ta' trasferiment. Fil-legati remuneratorji bejn genituri w ulied, jekk mhux dejjem, kwazi dejjem, hemm element ta' liberalita' u mhux il-kaz li jkun kompletamentremuneratorju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info